درباره ما

شتابدهنده اسمارت‌ایکس با همکاری مرکز نوآوری بن‌دا فعالیت خود را با مدیریت تعدادی از نخبگان و فرهیختگان فناوری کشور در فروردین ۱۳۹۹ آغاز نموده است. با توجه به ظرفیت‌های بالای این شتابدهنده از جمله ارتباط نزدیک با دانشگاه‌های مطرح کشور و دارا بودن شبکه وسیعی از افراد فعال در حوزه فناوری و اقتصاد، این شتابدهنده می‌تواند امکان رشد سریع و جذب سرمایه را برای تیم‌های پذیرفته شده در دوره شتابدهی فراهم نماید. حوزه تخصصی فعالیت این شتابدهنده هوشمند‌سازی است. شهر هوشمند، سلامت هوشمند و کشاورزی هوشمند از حوزه‌های اصلی فعالیت اسمارت ایکس هستند.
شتابدهنده اسمارت‌ایکس با همکاری مرکز نوآوری بن‌دا فعالیت خود را با مدیریت تعدادی از نخبگان و فرهیختگان فناوری کشور در فروردین ۱۳۹۹ آغاز نموده است. با توجه به ظرفیت‌های بالای این شتابدهنده از جمله ارتباط نزدیک با دانشگاه‌های مطرح کشور و دارا بودن شبکه وسیعی از افراد فعال در حوزه فناوری و اقتصاد، این شتابدهنده می‌تواند امکان رشد سریع و جذب سرمایه را برای تیم‌های پذیرفته شده در دوره شتابدهی فراهم نماید. حوزه تخصصی فعالیت این شتابدهنده هوشمند‌سازی است. شهر هوشمند، سلامت هوشمند و کشاورزی هوشمند از حوزه‌های اصلی فعالیت اسمارت ایکس هستند.

تیم ما

زهرا نیک‌نام

مدیر عامل

اسماعیل صابری‌نیا

مدیر برنامه شتابدهی و تحقیق و توسعه

ویرا عاملی

مشاور و منتور شتابدهنده

مهدی شفیعیان

مدیر مرکز کسب و کار سلامت ریکاور

میلاد بهراد

کارشناس توسعه کسب و کار

بهار حمزه‌ای

کارشناس تحقیق و توسعه

تینا آزموده

کارشناس تحقیق و توسعه

عبدالله امیرانی

کارشناس شتابدهی

گالری تصاویر