درباره ما

شتابدهنده اسمارت‌ایکس با همکاری مرکز نوآوری گروه توسعه بن‌دا فعالیت خود را با مدیریت تعدادی از نخبگان و فرهیختگان فناوری کشور در فروردین ۱۳۹۹ آغاز نموده است. با توجه به ظرفیت‌های بالای این شتابدهنده از جمله ارتباط نزدیک با دانشگاه‌های مطرح کشور و دارا بودن شبکه وسیعی از افراد فعال در حوزه فناوری و اقتصاد، این شتابدهنده می‌تواند امکان رشد سریع و جذب سرمایه را برای تیم‌های پذیرفته شده در دوره شتابدهی فراهم نماید. سلامت هوشمند یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت شتابدهنده اسمارت‌ایکس محسوب می‌­شود. بکارگیری روش‌های هوشمند نوین باعث افزایش کیفیت خدمات درمانی، افزایش دقت در تشخیص بیماری‌های مختلف و بهبود سلامت جامعه می‌شود. کشاورزی هوشمند نیز از دیگر زمینه‌های اصلی فعالیت اسمارت‌ایکس می‌باشد که با توجه به موقعیت آب و هوایی و منابع محدود آب و خاک در ایران، استفاده از روش‌های نوین و هوشمند در این حوزه یک نیاز اساسی برای کشور محسوب می­‌شود.
شتابدهنده اسمارت‌ایکس با همکاری مرکز نوآوری گروه توسعه بن‌دا فعالیت خود را با مدیریت تعدادی از نخبگان و فرهیختگان فناوری کشور در فروردین ۱۳۹۹ آغاز نموده است. با توجه به ظرفیت‌های بالای این شتابدهنده از جمله ارتباط نزدیک با دانشگاه‌های مطرح کشور و دارا بودن شبکه وسیعی از افراد فعال در حوزه فناوری و اقتصاد، این شتابدهنده می‌تواند امکان رشد سریع و جذب سرمایه را برای تیم‌های پذیرفته شده در دوره شتابدهی فراهم نماید. سلامت هوشمند یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت شتابدهنده اسمارت‌ایکس محسوب می‌­شود. بکارگیری روش‌های هوشمند نوین باعث افزایش کیفیت خدمات درمانی، افزایش دقت در تشخیص بیماری‌های مختلف و بهبود سلامت جامعه می‌شود. کشاورزی هوشمند نیز از دیگر زمینه‌های اصلی فعالیت اسمارت‌ایکس می‌باشد که با توجه به موقعیت آب و هوایی و منابع محدود آب و خاک در ایران، استفاده از روش‌های نوین و هوشمند در این حوزه یک نیاز اساسی برای کشور محسوب می­‌شود.

یاشار غلامی

مدیر عامل
کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک
دانشگاه شهید بهشتی تهران

سحر حقیقی

منتور و مشاور
دکتری مهندسی پزشکی
دانشگاه تورنتو کانادا

علی شفیعی

منتور و مشاور
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
دانشگاه علم و صنعت ایران

سنور ساعد‌پناه

مدیر آموزش و ترویج نوآوری
کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک
دانشگاه شهید بهشتی تهران

میلاد بهراد

مدیر شبکه‌سازی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه امیرکبیر

زهرا نیکنام

مدیر تحقیق و توسعه
دکتری تخصصی شیمی فیزیک
دانشگاه تبریز