تماس با ما
شماره تلفن: ۸۱۵-۸۸۲۱۸۲۶۴-۰۲۱
پاسخ‌گویی از ساعت ۸ الی ۱۷
ایمیل: info@smartxacc.ir
آدرس: تهران، تقاطع آیت‌الله رفسنجانی و کردستان، شهرک فجر، مرکز نوآوری بن‌دا، شتابدهنده اسمارت‌ایکس

تماس با ما

شماره تلفن:۸۸۲۱۸۲۶۴-۰۲۱

پاسخ‌گویی از ساعت ۸ الی ۱۷

ایمیل: info@smartxacc.ir

آدرس: تهران، تقاطع آیت‌الله رفسنجانی و کردستان، شهرک فجر، مرکز نوآوری نوآ، شتابدهنده اسمارت‌ایکس