لیست کارگاه‌های اسمارت‌ایکس

کارگاه نوید بزرگی

کارگاه آموزشی ارزش‌گذاری استارتاپ

Business Plan Platform.Ver

کارگاه آموزشی Platform Business Models